Винарна

Независима малка иновативна винарна с всички удобства, машини и съоражения за контролирано производство на качествено вино.

Нашите лозя се намират в платото над град Рила и в подножието на Рила планина. Те са на около 650 м надморска височина и това обуславя добра проветривост, топли дни и хладни вечери.

Ние се стремим към природосъобразно и иновативно лозарство .

Факти & Цифри

Виното е за всеки

Лозя

800 хектара с насаждения

Лозарски региони

Платото над град Рила и в подножието на Рила планина

Сортове

Шардоне, траминер и мерло

Продукция

Продукция: 6000 бутилки месечно

Растеж

До 25% годишно, в сравнение със средната стойност за страната от 10%

Местоположение & терен

42° 07' 06`` N, 23° 07' 21`` E

нашиятКлимат

Нашите лозя се намират в платото над град Рила и в подножието на Рила планина. Те са на около 650 м надморска височина и това обуславя добра проветривост, топли дни и хладни вечери. Ние се стремим към природосъобразно и иновативно лозарство .

нашитеПочви

Лозе Бивольо – характеризира се с червени почви

Лозе  Ширината – характеризира се с песъчлива почва

Лозе Кавлачка кория – характеризира се каменист тероар